Specjalizacje

Patrzymy na sprawę z Twojej perspektywy

Prawo autorskie dla branży muzycznej

Licencja wyłączna, niewyłączna, a może przeniesienie praw autorskich. W prawie autorskim te z pozoru mało istotne różnice mogą decydować o prawie do czerpania korzyści ze stworzonych utworów, a w konsekwencji o pomyślności finansowej ich autora…

Własność intelektualna dla firm

Naszym celem jest zapewnienie Państwu bezpieczeństwa prawnego w obszarze prawa własności intelektualnej. Dlatego też zajmujemy się:
– tworzeniem i opiniowaniem umów przedmiotem, których jest transfer technologii lub praw autorskich…

Odpowiedzialność karna za naruszenia własności intelektualnej

Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących odpowiedzialność karnej za:…

Odpowiedzialność karna menedżerów

Reprezentujemy menedżerów w procesach karnych dotyczących:…

Prawo dla biznesu

Kancelaria prowadzi obsługę prawną biznesu, która obejmuje:…