• przygotowanie i negocjowanie treści umów koncertowych, kontraktów płytowych, etc.
 • reprezentacja w sporach sądowych dotyczących praw autorskich
 • wydawanie opinii prawnych,
 • bieżące doradztwo.

tel. 506-75-83-70

 

email: klekotko@kancelariaklekotko.pl

 • tworzenie i opiniowanie umów o przeniesienie praw wyłącznych, umów licencyjnych,
 • występowanie przed Sądami w sporach dotyczących praw autorskich,
 • prowadzenie sporów dotyczących znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych,
 • wydawanie opinii prawnych oraz bieżące doradztwo w zakresie prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i prawa konkurencji,
 • prowadzenie spraw o czyny nieuczciwej konkurencji

tel. 506-75-83-70

 

email: klekotko@kancelariaklekotko.pl

Prowadzenie spraw karnych w szczególności dotyczących odpowiedzialności za:

 • obrót towarami opatrzonym podrobionym znakiem towarowym (art. 305 prawa własności przemysłowej),
 •  rozpowszechnianie cudzego utworu mimo braku uprawnień, w tym za pośrednictwem torrent, P2P, etc. (art. 116 prawa autorskiego),
 • uzyskanie cudzego programu komputerowego bez zgody uprawnionego (ar. 278 § 2 kodeksu karnego),
 • przestępstwo plagiatu (art. 115 prawa autorskiego).

tel. 506-75-83-70

 

email: klekotko@kancelariaklekotko.pl

Reprezentujemy menedżerów w procesach karnych o:

 • przestępstwo oszustwa gospodarczego (art. 286 kk)
 • przestępstwo nadużycia zaufania (art. 296 kk)
 • przestępstwo łapownictwa menedżerskiego (art. 296a kk)
 • przestępstwo oszustwa finansowego (art. 297 kk)
 • przestępstwa hazardowe (art. 107-111 kks)
 • przestępstwa dłużnicze, tj. uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela (art. 300 kk), pozorne bankructwo (art. 301 kk), faworyzowanie niektórych wierzycieli (art. 302 kk)
 • przestępstwo prowadzenia nierzetelnej dokumentacji (art. 303 kk)

tel. 506-75-83-70

 

email: klekotko@kancelariaklekotko.pl

Jesteśmy po to, by pomagać

O KANCELARII:

Adwokat Michał Odon Klekotko – Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył Kraków Intellectual Property Law Summer School 2017. Od 2011 roku adwokat Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Autor publikacji z zakresu prawa autorskiego.

qode-eliptic-slider

Co w prawie piszczy

Pragniemy, by nasz blog był miejscem, gdzie znajdziecie ciekawe informacje z dziedziny obowiązującego prawa, zachodzących w nim zmian, jak również podpowiedzi dotyczące rozwiązywania problemów prawnych.