• przygotowanie i negocjowanie treści umów koncertowych, kontraktów płytowych, etc.
 • reprezentacja w sporach sądowych dotyczących praw autorskich
 • wydawanie opinii prawnych,
 • bieżące doradztwo.

Kancelaria Adwokacka

Siedziba:
ul. Okrzei 20, 43-190 Mikołów

Filia:
ul. Kamienna 3/3, 40-067 Katowice

Tel.:
506 75 83 70, 32 218 61 39

E-mail:
klekotko@kancelariaklekotko.pl

 • tworzenie i opiniowanie umów o przeniesienie praw wyłącznych, umów licencyjnych,
 • reprezentacja przed Sądami w sporach dotyczących praw autorskich,
 • reprezentacja w sporach dotyczących znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych,
 • wydawanie opinii prawnych oraz bieżące doradztwo w zakresie prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i prawa konkurencji,
 • reprezentacja w sprawach o czyny nieuczciwej konkurencji.

Kancelaria Adwokacka

Siedziba:
ul. Okrzei 20, 43-190 Mikołów

Filia:
ul. Kamienna 3/3, 40-067 Katowice

Tel.:
506 75 83 70, 32 218 61 39

E-mail:
klekotko@kancelariaklekotko.pl

 • obrót towarami opatrzonym podrobionym znakiem towarowym (art. 305 prawa własności przemysłowej),
 •  rozpowszechnianie cudzego utworu mimo braku uprawnień, w tym za pośrednictwem torrent, P2P, etc. (art. 116 prawa autorskiego),
 • uzyskanie cudzego programu komputerowego bez zgody uprawnionego (ar. 278 § 2 kodeksu karnego),
 • przestępstwo plagiatu (art. 115 prawa autorskiego).

Kancelaria Adwokacka

Siedziba:
ul. Okrzei 20, 43-190 Mikołów

Filia:
ul. Kamienna 3/3, 40-067 Katowice

Tel.:
506 75 83 70, 32 218 61 39

E-mail:
klekotko@kancelariaklekotko.pl

 • sporządzanie, opiniowanie, negocjacje umów handlowych,
 • reprezentacja w sądowych procesach cywilnych w sprawach gospodarczych, budowlanych i innych,
 • bieżące doradztwo, sporządzanie opinii prawnych,
 • windykacja należności.

Kancelaria Adwokacka

Siedziba:
ul. Okrzei 20, 43-190 Mikołów

Filia:
ul. Kamienna 3/3, 40-067 Katowice

Tel.:
506 75 83 70, 32 218 61 39

E-mail:
klekotko@kancelariaklekotko.pl

Bronimy menedżerów w procesach karnych dotyczących:

 • oszustw gospodarczych (art. 286 kk)
 • nadużycia zaufania (art. 296 kk),
 • łapownictwa menedżerskiego (art. 296a kk),
 • oszustwa finansowego (art. 297 kk),
 • przestępstw hazardowych (art. 107-111 kks),
 • przestępstw dłużniczych (art. 300 – 302 kk).
 • prowadzenia nierzetelnej dokumentacji (art. 303 kk)
 • brak wpłaty pobranego podatku 77 kks.

Kancelaria Adwokacka

Siedziba:
ul. Okrzei 20, 43-190 Mikołów

Filia:
ul. Kamienna 3/3, 40-067 Katowice

Tel.:
506 75 83 70, 32 218 61 39

E-mail:
klekotko@kancelariaklekotko.pl

Jesteśmy po to, by pomagać

O KANCELARII:

Adwokat Michał Odon Klekotko – Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył Kraków Intellectual Property Law Summer School 2017. Od 2011 roku adwokat Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Autor publikacji z zakresu prawa autorskiego.

qode-eliptic-slider

Co w prawie piszczy

Pragniemy, by nasz blog był miejscem, gdzie znajdziecie ciekawe informacje z dziedziny obowiązującego prawa, zachodzących w nim zmian, jak również podpowiedzi dotyczące rozwiązywania problemów prawnych.