PRAWO AUTORSKIE DLA TWÓRCÓW

Patrzymy na sprawę z Twojej perspektywy

Licencja wyłączna, niewyłączna, a może przeniesienie praw autorskich.

W prawie autorskim te z pozoru mało istotne różnice mogą decydować o prawie do czerpania korzyści ze stworzonych utworów, a w konsekwencji o pomyślności finansowej ich autora. Brak doświadczenia, źle przygotowana umowa, nieumiejętnie prowadzone postępowanie sądowe lub źle prowadzone negocjacje mogą rodzić fatalne skutki dla praw i majątku twórcy. Dlatego tak ważne jest aby autorzy korzystali z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników.

 

Świadczone przez PROZAM usługi obejmują:

 

– przygotowanie i negocjowanie treści umów:

 • koncertowych, kontraktów płytowych;
 • umów na stworzenie lub wykorzystanie projektów architektonicznych, a w tym umów zawieranych w trybie konkursu;
 • umów wydawniczych;
 • umów z aktorami 
 • umów z modelkami;
 • umów na stworzenie logotypu, strony internetowej, filmów reklamowych, wykorzystanie zdjęć,
 • umów o impresariat;  

 

– reprezentowanie w sporach sądowych:

 • o naruszenie praw autorskich majątkowych lub osobistych, a w tym o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia;
 • o plagiat;
 • o autorstwo utworu;
 • o wykonanie umowy lub zapłatę umówionego wynagrodzenia;

 

– wydawanie opinii prawnych i bieżące doradztwo.