ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA NARUSZENIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Patrzymy na sprawę z Twojej perspektywy

Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych w szczególności dotyczących odpowiedzialności za:

 

– obrót towarami opatrzonym podrobionym znakiem towarowym (art. 305 prawa własności przemysłowej)

Przestępstwo to polega zarówno na oznaczaniu towarów podrobionym znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać w celu wprowadzenia do obrotu tak oznaczonych towarów jak i na samym dokonywaniu obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, np. wcześniej zakupionymi od podmiotu trzeciego. Przestępstwo to można popełnić nie tylko poprzez handel tzw. podróbkami ale również np. poprzez dokonywanie obrotu na terytorium RP towarami oznaczonymi w sposób legalny znakiem towarowym, który zgodnie z wolą uprawnionego nie był przeznaczony do sprzedaży na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

– rozpowszechnianie cudzego utworu mimo braku uprawnień, w tym za pośrednictwem torrent, P2P, etc. (art. 116 prawa autorskiego)

Zgodnie z treścią przepisu art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych odpowiedzialność karną ponosi ten, kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie. Rozpowszechnianie cudzego utworu bez uprawnień oznacza zarówno rozpowszechnianie bez posiadania odpowiedniej licencji ale i rozpowszechnianie w zakresie wykraczającym poza uzyskaną licencje.

 

– uzyskanie cudzego programu komputerowego bez zgody uprawnionego (ar. 278 § 2 kodeksu karnego)

 

– przestępstwo plagiatu (art. 115 prawa autorskiego)

Plagiat polega na przywłaszczeniu sobie autorstwa cudzego utworu albo na wprowadzaniu w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania.