Blog

Patrzymy na sprawę z Twojej perspektywy

Zapłata za zdjęcia reklamowe nie jest równoznaczna z nabyciem jakichkolwiek praw poza prawem własności przekazanych nam egzemplarzy fotografii. Zgodnie z obowiązującym prawem autorskim dla nabycia majątkowych praw autorskich konieczne jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Co więcej w takiej umowie powinny być......

Niebawem na naszym blogu pojawią się ciekawe artykuły z dziedziny prawa. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu szereg przydatnych informacji. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony…...