Blog

Patrzymy na sprawę z Twojej perspektywy

Coraz więcej osób robi zakupy na portalach internetowych oferujących produkty z dalekiego wschodu. Kuszą nas niskie ceny i coraz lepsza jakość. Niektóre z tych produktów opatrzone są jednak podrobionym znakiem towarowym znanych i cenionych marek. Czy kupno takiej „podróbki” z punktu widzenia prawa karnego jest......

W dużym uproszczeniu oszustwo sądowe polega na tym, że sprawca kierując się chęcią uzyskania korzystnego dla siebie wyroku wprowadza skład orzekający Sądu w błąd co do pewnych okoliczności przyjętych później przez ten Sąd za podstawę wyroku. Ta daleko idąca „kreatywność” strony procesu w przedstawianiu stanu......

Cytat jest powszechnie używany w wielu gatunkach twórczości. Ma on swoje źródło w przepisach ustawy o prawie autorskim. To właśnie te przepisy określają sytuacje, w których korzystanie z cudzej twórczości nie wymaga uzyskania zgody autora (tzw. dozwolony użytek). Powodem wprowadzenia tej instytucji do przepisów prawa......

Zapłata za zdjęcia reklamowe nie jest równoznaczna z nabyciem jakichkolwiek praw poza prawem własności przekazanych nam egzemplarzy fotografii. Zgodnie z obowiązującym prawem autorskim dla nabycia majątkowych praw autorskich konieczne jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Co więcej w takiej umowie powinny być......

Regulaminy konkursów na opracowanie koncepcji architektonicznej zawierają rozbudowane postanowienia dotyczące przejścia praw autorskich. Osobno regulowane są kwestie korzystania przez zamawiającego ze wszystkich prac konkursowych a osobno kwestie przejścia majątkowych praw autorskich do zwycięskiej pracy. Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest najczęściej nagroda pieniężna oraz zaproszenie do......

Jesteśmy otoczeni przez utwory. Meble, okładki książek, obrazy, wnętrza, przedmioty codziennego użytku. Wszystko to może być chronione prawem autorskim. Jak zatem kształtują się obowiązki twórcy, który w sposób niezamierzony włącza takie utwory do własnego dzieła?   Wyobraźmy sobie sytuację, w której jedna ze scen filmu......

Różnica pomiędzy umową przenoszącą majątkowe prawa autorskie a umową licencyjną jest w ogromnym uproszczeniu taka jak między umową kupna i umową najmu rzeczy. Skutkiem zawarcia umowy przenoszącej majątkowe prawa autorskie jest uzyskanie przez nabywcę prawa nie tylko do korzystania z utworu ale również do rozporządzania......

Jak poinformowało wczoraj Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy Kodeks postępowania cywilnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został przyjęty przez Radę Ministrów. Projekt zakłada powołanie specjalistycznych sądów, które zajmą się sprawami z związanymi z ochroną własności intelektualnej, a w tym dotyczącymi prawa autorskiego,......