Prawo autorskie dla branży muzycznej

Patrzymy na sprawę z Twojej perspektywy

Prawo autorskie – licencja wyłączna, niewyłączna, a może przeniesienie praw autorskich.

W prawie autorskim te z pozoru mało istotne różnice mogą decydować o prawie do czerpania korzyści ze stworzonych utworów, a w konsekwencji o pomyślności finansowej ich autora. Brak doświadczenia, źle przygotowana umowa, nieumiejętnie prowadzone postępowanie sądowe lub źle prowadzone negocjacje mogą rodzić fatalne skutki dla praw i majątku twórcy. Dlatego tak ważne jest aby autorzy korzystali z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników.

 

Kancelaria adwokata Michała Klekotko zajmuje się obsługą prawną branży muzycznej.

Obsługa ta obejmuje między innymi:

 

– przygotowanie i negocjowanie treści umów koncertowych, kontraktów płytowych, etc.

 

– reprezentację w sporach sądowych o naruszenie praw autorskich majątkowych lub osobistych, a także w sprawach o plagiat oraz sporach o autorstwo utworu

 

– wydawanie opinii prawnych

 

– bieżące doradztwo