Własność intelektualna

Cytat jest powszechnie używany w wielu gatunkach twórczości. Ma on swoje źródło w przepisach ustawy o prawie autorskim. To właśnie te przepisy określają sytuacje, w których korzystanie z cudzej twórczości nie wymaga uzyskania zgody autora (tzw. dozwolony użytek). Powodem wprowadzenia tej instytucji do przepisów prawa...

Jak poinformowało wczoraj Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy Kodeks postępowania cywilnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został przyjęty przez Radę Ministrów. Projekt zakłada powołanie specjalistycznych sądów, które zajmą się sprawami z związanymi z ochroną własności intelektualnej, a w tym dotyczącymi prawa autorskiego, prawa...

Jesteśmy otoczeni przez utwory. Meble, okładki książek, obrazy, wnętrza, przedmioty codziennego użytku. Wszystko to może być chronione prawem autorskim. Jak zatem kształtują się obowiązki twórcy, który w sposób niezamierzony włącza takie utwory do własnego dzieła?   Wyobraźmy sobie sytuację, w której jedna ze scen filmu rozgrywa się...

W dużym uproszczeniu oszustwo sądowe polega na tym, że sprawca kierując się chęcią uzyskania korzystnego dla siebie wyroku wprowadza skład orzekający Sądu w błąd co do pewnych okoliczności przyjętych później przez ten Sąd za podstawę wyroku. Ta daleko idąca „kreatywność” strony procesu w przedstawianiu stanu...

Regulaminy konkursów na opracowanie koncepcji architektonicznej zawierają rozbudowane postanowienia dotyczące przejścia praw autorskich. Osobno regulowane są kwestie korzystania przez zamawiającego ze wszystkich prac konkursowych a osobno kwestie przejścia majątkowych praw autorskich do zwycięskiej pracy. Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest najczęściej nagroda pieniężna oraz zaproszenie do...