Specjalistyczne sądy dla spraw z zakresu prawa autorskiego, własności przemysłowej czy nieuczciwej konkurencji.

Specjalistyczne sądy dla spraw z zakresu prawa autorskiego, własności przemysłowej czy nieuczciwej konkurencji.

Jak poinformowało wczoraj Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy Kodeks postępowania cywilnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został przyjęty przez Radę Ministrów.

Projekt zakłada powołanie specjalistycznych sądów, które zajmą się sprawami z związanymi z ochroną własności intelektualnej, a w tym dotyczącymi prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, czy zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Projekt zakłada, że wymienione wyżej sprawy będą rozpoznawane przez dwa sądy apelacyjne oraz cztery sądy okręgowe. Wśród sądów okręgowych wymienia się sądy w Katowicach, Gdańsku, Poznaniu i Warszawie. Wśród sądów apelacyjnych sąd w Warszawie i Katowicach.