Prawo autorskie w konkursach na opracowanie koncepcji architektonicznej

Prawo autorskie w konkursach na opracowanie koncepcji architektonicznej

Regulaminy konkursów na opracowanie koncepcji architektonicznej zawierają rozbudowane postanowienia dotyczące przejścia praw autorskich. Osobno regulowane są kwestie korzystania przez zamawiającego ze wszystkich prac konkursowych a osobno kwestie przejścia majątkowych praw autorskich do zwycięskiej pracy. Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest najczęściej nagroda pieniężna oraz zaproszenie do negocjacji na wykonanie prac projektowych.

O ile w pierwszym przypadku zamawiający często uzyskuje prawo do korzystania z prac konkursowych na zasadach licencji niewyłącznej, której zakres obejmuje de facto to co jest potrzebne dla prawidłowego przeprowadzenia konkursu, o tyle już nabycie praw do zwycięskiej pracy przyjmuje formę przejścia praw, które dochodzi do skutku z chwilą wypłaty nagrody.

Co to oznacza w praktyce?

Architekt, twórca zwycięskiej pracy, z chwilą otrzymania nagrody pieniężnej zbywa na rzecz zamawiającego majątkowe prawa autorskie do stworzonej koncepcji. Zamawiający staje się wówczas podmiotem tych praw i pozostaje nim niezależnie od wyniku negocjacji. Jeżeli regulamin zawiera postanowienia dotyczące praw zależnych, zamawiający może zlecić realizację tej koncepcji architektom innym niż twórca zwycięskiej pracy.