„Podróbki” z Chin. Czy ich kupno jest legalne?

„Podróbki” z Chin. Czy ich kupno jest legalne?

Coraz więcej osób robi zakupy na portalach internetowych oferujących produkty z dalekiego wschodu. Kuszą nas niskie ceny i coraz lepsza jakość. Niektóre z tych produktów opatrzone są jednak podrobionym znakiem towarowym znanych i cenionych marek.

Czy kupno takiej „podróbki” z punktu widzenia prawa karnego jest legalne? Co do zasady tak.

Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami karalne jest dokonywanie obrotu towarami opatrzonymi podrobionym znakiem towarowym (art. 305 ustawy prawo własności przemysłowej). Pod pojęciem obrotu należy rozumieć zarówno pierwsze wprowadzenie do obrotu jak i dalszy obrót, czyli wszelkie czynności takie jak sprzedaż, zamiana, użyczenie, najem, dzierżawa, czy darowizna. Sam zakup towaru opatrzonego podrobionym znakiem towarowym nie jest czynem karalnym. Nie stanowi on bowiem dokonywania obrotu w rozumieniu powołanego przepisu ustawy.

Inaczej będzie w przypadku, gdy po zakupie towaru opatrzonego podrobionym znakiem towarowym zostanie on odsprzedany lub podarowany (np. w ramach prezentu urodzinowego). Wówczas dojdzie de facto do sprzedaży a w drugim przypadku do darowizny, czyli do czynności stanowiącej dalszy obrót w rozumieniu powołanego wyżej przepisu. To w ocenie autora wyczerpie znamiona przestępstwa opisanego w powołanym wyżej art. 305 pwp.